Доставка

Уважаеми клиенти, нашият онлайн магазин работи с куриерска фирма Еконт. За ваша информираност и улеснение  сме направили таблици, където може да видите цените на доставки при различни килограми, цени на наложен платеж и в зависимост от това колко килограма поръчате, колко би ви струвал 1 кг сирене (краве, овче или козе).

Кг сирене КРАВЕ

Цена за килограм сирене

Цена доставка

Цена наложен платеж

Общо

Изчислено цена за килограм

1 кг

20,00 лв.

7,56 лв.

2,88%

28,14 лв.

28,14 лв.

2 кг

40,00 лв.

9,36 лв.

2,88%

50,51 лв.

25,26 лв.

3 кг

60,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

73,61 лв.

24,54 лв.

4 кг

80,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

94,18 лв.

23,55 лв.

5 кг

100,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

114,76 лв.

22,95 лв.

6 кг

120,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

141,10 лв.

23,52 лв.

7 кг

140,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

161,67 лв.

23,10 лв.

8 кг

160,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

182,25 лв.

22,78 лв.

9 кг

180,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

202,82 лв.

22,54 лв.

10 кг

200,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

223,40 лв.

22,34 лв.

11 кг

220,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

250,10 лв.

22,74 лв.

12 кг

240,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

270,67 лв.

22,56 лв.

13 кг

260,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

291,25 лв.

22,40 лв.

14 кг

280,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

311,82 лв.

22,27 лв.

15 кг

300,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

332,40 лв.

22,16 лв.

Кг сирене ОВЧЕ

Цена за килограм сирене

Цена доставка

Цена наложен платеж

Общо

Изчислено цена за килограм

1 кг

25,00 лв.

7,56 лв.

2,88%

33,28 лв.

33,28 лв.

2 кг

50,00 лв.

9,36 лв.

2,88%

60,80 лв.

30,40 лв.

3 кг

75,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

89,04 лв.

29,68 лв.

4 кг

100,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

114,76 лв.

28,69 лв.

5 кг

125,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

140,48 лв.

28,10 лв.

6 кг

150,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

171,96 лв.

28,66 лв.

7 кг

175,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

197,68 лв.

28,24 лв.

8 кг

200,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

223,40 лв.

27,93 лв.

9 кг

225,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

249,12 лв.

27,68 лв.

10 кг

250,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

274,84 лв.

27,48 лв.

11 кг

275,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

306,68 лв.

27,88 лв.

12 кг

300,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

332,40 лв.

27,70 лв.

13 кг

325,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

358,12 лв.

27,55 лв.

14 кг

350,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

383,84 лв.

27,42 лв.

15 кг

375,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

409,56 лв.

27,30 лв.

Кг сирене КОЗЕ

Цена за килограм сирене

Цена доставка

Цена наложен платеж

Общо

Изчислено цена за килограм

1 кг

26,00 лв.

7,56 лв.

2,88%

34,31 лв.

34,31 лв.

2 кг

52,00 лв.

9,36 лв.

2,88%

62,86 лв.

31,43 лв.

3 кг

78,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

92,13 лв.

30,71 лв.

4 кг

104,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

118,88 лв.

29,72 лв.

5 кг

130,00 лв.

11,88 лв.

2,88%

145,62 лв.

29,12 лв.

6 кг

156,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

178,13 лв.

29,69 лв.

7 кг

182,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

204,88 лв.

29,27 лв.

8 кг

208,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

231,63 лв.

28,95 лв.

9 кг

234,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

258,38 лв.

28,71 лв.

10 кг

260,00 лв.

17,64 лв.

2,88%

285,13 лв.

28,51 лв.

11 кг

286,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

318,00 лв.

28,91 лв.

12 кг

312,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

344,75 лв.

28,73 лв.

13 кг

338,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

371,49 лв.

28,58 лв.

14 кг

364,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

398,24 лв.

28,45 лв.

15 кг

390,00 лв.

23,76 лв.

2,88%

424,99 лв.

28,33 лв.